Lớp Sơ cấp

Giúp bạn làm quen bảng chữ cái, sử dụng tiếng Hàn ở mức cơ bản giao tiếp hằng ngày như chào hỏi, giới thiệu bản thân, thời tiết,…

 

Lớp tập trung
(8 tuần/ lớp)

Lớp thường xuyên
( 10 tuần/ lớp)

Khóa học

Sơ cấp 1 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết
Sơ cấp 2 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết
Sơ cấp 3 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết

Sơ cấp 1 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Sơ cấp 2 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Sơ cấp 3 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Sơ cấp 4 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Sơ cấp 5 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Sơ cấp 6 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết

Giáo trình

Giáo trình Sejong Hàn Quốc

Giáo trình Sejong Hàn Quốc

 

Lớp Trung cấp

Cung cấp từ vựng mẫu câu giúp bạn hiểu và sử dụng trong các tình huống giao tiếp tầm trung như: gia đình, sở thích, món ăn,….

 

Lớp tập trung
(8 tuần/ lớp)

Lớp thường xuyên
( 10 tuần/ lớp)

Khóa học

Trung cấp 1 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết
Trung cấp 2 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết
Trung cấp 3 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết

Trung cấp 1 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Trung cấp 2 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Trung cấp 3 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Trung cấp 4 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Trung cấp 5 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Trung cấp 6 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết

Giáo trình

Giáo trình Sejong Hàn Quốc

Giáo trình Sejong Hàn Quốc

 

Lớp cao cấp

Giúp bạn truyền đạt những mong muốn nhu cầu với dạng nâng cao

 

Lớp tập trung
(8 tuần/ lớp)

Lớp thường xuyên
( 10 tuần/ lớp)

Khóa học

Cao cấp 1 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết
Cao cấp 2 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết
Cao cấp 3 – 8 tuần – 40 buổi – 160 tiết

Cao cấp 1 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Cao cấp 2 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Cao cấp 3 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Cao cấp 4 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Cao cấp 5 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết
Cao cấp 6 – 10 tuần – 30 buổi – 60 tiết

Giáo trình

Giáo trình Sejong Hàn Quốc

Giáo trình Sejong Hàn Quốc

 

Luyện thi TOPIK

TOPIK là Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (Test of Proficiency in Korean) do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hằng năm, đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc sử dụng tiếng Hàn Quốc không như tiếng mẹ đẻ của mình.

Đây là chứng chỉ duy nhất trên thế giới được thừa nhận rộng rãi và hiệu quả nhất. Là cơ sở để xét du học, xin việc, xin học bổng, nhập Quốc tịch Hàn Quốc và nhiều ưu đãi khác.

Đặc điểm:
Đảm bảo năng lực thi TOPIK, chứng chỉ ngoại ngữ 2, du học Hàn Quốc.
Tập trung vào kỹ năng giải đề thi năng lực tiếng Hàn

Lớp luyện thi Sơ cấp TOPIK

 

Lớp luyện thi TOPIK
(2 tuần/ lớp)

Khóa học

Sơ cấp 1 – 2 tuần – 10 buổi – 30 tiết
Sơ cấp 2 – 2 tuần – 10 buổi – 30 tiết

Giáo trình

Bộ đề thi TOPIK

Lớp luyện thi Trung – Cao cấp TOPIK

 

Lớp luyện thi TOPIK
(2 tuần/ lớp)

Khóa học

Trung – Cao cấp 3 – 2 tuần – 10 buổi – 40 tiết
Trung – Cao cấp 4 – 2 tuần – 10 buổi – 30 tiết
Trung – Cao cấp 5 – 2 tuần – 10 buổi – 30 tiết
Trung – Cao cấp 6 – 2 tuần – 10 buổi – 30 tiết

Giáo trình

Bộ đề thi TOPIK