Tiếng Nhật tổng hợp

Sau chương trình đào tạo, học viên có khả năng sử dụng đầy đủ 4 kỹ năng Tiếng Nhật: nghe, nói, đọc và viết

Kỹ năng Nghe/Nói

 • Học viên bước đầu làm quen với cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và tốc độ nghe.
 • Học viên thực hành các kỹ năng nghe, gồm: chọn từ khóa và viết câu theo từng mẫu cấu trúc ngữ pháp cơ bản của bài học.
 • Cung cấp kiến thức về tình huống giao tiếp bằng tiếng Nhật cơ bản.
 • Học viên thực hành kỹ năng nghe nói, ứng đối bằng tiếng Nhật trong các tình huống giao tiếp đơn giản.

 Kỹ năng Đọc

 • Học viên tích lũy vốn từ vựng Kanji và từ vựng tiếng Nhật theo nhiều đề tài đa dạng, đồng thời cung cấp cho Học viên kiến thức về đất nước Nhật Bản, nếp sinh hoạt của người Nhật cùng nhiều đề tài khác.
 • Trang bị cho Học viên kỹ năng đọc và hiểu văn bản giáo khoa trực tiếp bằng tiếng Nhật trình độ sơ cấp.

 Kỹ năng Viết

 • Học viên tích lũy vốn từ vựng tiếng Nhật theo nhiều đề tài đa dạng.
 • Bước đầu làm quen với kỹ năng viết chữ, viết câu cơ bản trong tiếng Nhật trình độ sơ cấp. Qua đó trang bị cho Học viên kỹ năng viết và thực hành ngữ pháp với các mẫu câu cơ bản bằng tiếng Nhật.

Lớp Sơ cấp

Khóa họcSơ Cấp 1 – 72 tiết/ khóa
Sơ Cấp 2 – 72 tiết / khóa
Sơ Cấp 3 – 72 tiết/ khóa
Sơ Cấp 4 – 72 tiết/ khóa
Sơ Cấp 5 – 72 tiết/ khóa
Sơ Cấp 6 – 72 tiết/ khóa
Sơ Cấp 7 – 72 tiết/ khóa
Sơ Cấp 8 – 72 tiết/ khóa
Giáo trìnhMinna no Nihongo 1 + 2
Minna No Nihongo 1 + 2
Shokyuu de Yomeru Topic 25

Lớp Trung cấp

Khóa họcTrung cấp 1 –120 tiết/ khóa
Trung cấp 2 –120 tiết/ khóa
Giáo trìnhMinna no Nihongo Chuukyuu 1 + 2

Chứng chỉ JLPT

Chứng chỉ JLPT là loại chứng chỉ uy tín và lâu đời nhất, các công tác tổ chức kỳ thi JLPT được đánh giá là rất chuyên nghiệp, người nhận được chứng chỉ JLPT sẽ ứng dụng được tiếng Nhật rất nhiều trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày.

Chứng chỉ JLPT được chia làm 5 cấp độ từ thấp đến cao:

 • Chứng chỉ tiếng Nhật N5 (thấp nhất).
 • Chứng chỉ tiếng Nhật N4
 • Chứng chỉ tiếng Nhật N3
 • Chứng chỉ tiếng Nhật N2
 • Chứng chỉ tiếng Nhật N1 (Cao nhất).
Khóa họcLuyện thi năng lực Nhật Ngữ N5
52 tiết/khóa
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ N4
52 tiết/khóa
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ N3
52 tiết/khóa
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ N2
52 tiết/khóa
Giáo trìnhSách luyện thi N5 YosomondaishuSách luyện thi N4 Shinkansen masuta
Ngữ pháp
Sách luyện thi N3 Shinkansen masuta
Ngữ pháp
Sách luyện thi N2 Shinkansen masuta
Ngữ pháp