bui-hai-dang

PGS.TS Bùi Hải Đăng

Giảng viên Tiếng Anh
ngoc-dung

TS. Dương Ngọc Dũng

Giảng viên Tiếng Anh
Thầy Nguyễn Thành Trung

TS. Nguyễn Thành Trung

Giảng viên Tiếng Anh
1.Gang Sun

Gang Sun

Giảng viên Tiếng Hàn
thanh-dung

Th.S Nguyễn Thanh Dung

Giảng viên tiếng Hàn
anh-thu

TS. Bùi Phan Anh Thư

Giảng viên Tiếng Hàn
2.Kim Jung Jin

Kim Jung Jin

Giảng viên Tiếng Hàn
Võ Văn Thành Thân

TS. Võ Văn Thành Thân

Giảng viên Tiếng Nhật
11. Đài Phạm

Phạm Thị Xuân Đài

Giảng viên Tiếng Hàn
10.Kim Chi

Nguyễn Thị Kim Chi

Giảng viên Tiếng Hàn
9.Nguyễn Xuân Thuỳ Linh

ThS. Nguyễn Xuân Thuỳ Linh

Giảng viên Tiếng Hàn
8.Hồ Đắc Quỳnh Trang

ThS. Hồ Đắc Quỳnh Trang

Giảng viên Tiếng Hàn