11. Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Giảng viên Tiếng Hàn
  • Học hàm, học vị: Cử nhân Hàn Quốc học
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Giảng viên trung tâm Hàn ngữ Sejong ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM
  • Chuyên ngành: Hàn Quốc học
  • Bộ môn giảng dạy: Tiếng Hàn cơ bản và nâng cao, luyện thi TOPIK

Giảng viên khác