8.Hồ Đắc Quỳnh Trang

ThS. Hồ Đắc Quỳnh Trang

Giảng viên Tiếng Hàn
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác:Đại học Sư Phạm TP.HCM
  • Chuyên ngành: Hàn Quốc học
  • Bộ môn giảng dạy: Tiếng Hàn cơ bản và nâng cao, luyện thi TOPIK

Giảng viên khác