bui-hai-dang

PGS.TS Bùi Hải Đăng

Giảng viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ và Kỹ năng Đối ngoại , Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM
  • Chuyên ngành: Cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Úc học (Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM); Cử nhân Chính trị học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Thạc sĩ Châu Âu học (Khoa Quốc tế và Chính trị học, Jagiellonian University, Krakow, Poland); Tiến sĩ Văn hoá học (Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM).
  • Các môn giảng dạy: Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOEIC, Luyện thi IELTS

Giảng viên khác