Le Tuan Nha(2)

ThS. Lê Tuấn Nhã

Giảng viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Giảng viên Đại học Kinh Tế-Tài Chính TP.HCM (UEF), Đại học KHXHNV TP.HCM (USSH)
  • Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Anh, ĐHSP TPHCM, Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng, ĐH Curtin (Úc)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm
  • Bộ môn giảng dạy: Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOEIC, Luyện thi IELTS
  • Câu phát biểu về việc học ngoại ngữ: “Hãy yêu thích và học mỗi ngày”.

Giảng viên khác