Thạc sĩ: Nguyễn Thị Tâm Anh

ThS.NCS Nguyễn Thị Tâm Anh

Giảng viên Tiếng Việt
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ, NCS
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Giảng viên cơ hữu Trường ĐH Mở BC Tp. HCM
  • Chuyên ngành: Văn hóa học
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 18 năm
  • Các môn giảng dạy: Tiếng Việt tổng quát, Tiếng Việt học thuật

Giảng viên khác