tuan-khanh

TS. Nguyễn Tuấn Khanh

Giảng viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị : Thạc sĩ
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác:Giảng viên khoa Quan hệ Quốc tế Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM
  • Chuyên ngành: Cử nhân Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao Việt Nam); Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học Quốc tế Nhật Bản); Nghiên cứu sinh Quan hệ Quốc tế (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQG-HN).
  • Các môn giảng dạy: Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOEIC, Luyện thi IELTS

Giảng viên khác