Cô Nguyễn Vĩnh Hằng

ThS. Nguyễn Vĩnh Hằng

Giảng viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế Đại học Sài Gòn
  • Chuyên ngành: Cử nhân Quan hệ Quốc tế (Khoa Quan hệ Quốc tế, ĐHKHXH&NV Tp.HCM), Thạc sĩ Ngoại giao (Đại học Nottingham, Vương quốc Anh) hoặc (School of Politics and International Relations, University of Nottingham, The United Kingdom), Nghiên cứu sinh chương trình Giảng dạy QHQT tại Doctoral School of Education, Eotvos Lorand University, Hungary.
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy với hơn 2,500 sinh viên chính quy.
  • Các môn giảng dạy: Tiếng Anh tổng quát, Tiếng Việt tổng quát – học thuật
  • Châm ngôn: Con đường ngắn nhất và đúng đắn nhất để thành công là luôn học hỏi

Giảng viên khác