anh-thu

TS. Bùi Phan Anh Thư

Giảng viên Tiếng Hàn

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Phó Viện trưởng – Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM

Chuyên ngành: Văn học Hàn Quốc

Kinh nghiệm giảng dạy:

  • Giảng viên, Thỉnh giảng: Viện giáo dục ngoại ngữ, Đại học tổng hợp Yeungnam, Hàn Quốc.
  • Trưởng khoa, Cán bộ cơ hữu: Khoa Hàn Quốc học, Đại học quốc tế Hồng Bàng, Tp. HCM.
  • Trưởng bộ môn, Cán bộ cơ hữu: Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Đại học quốc tế Hồng Bàng, Tp. HCM.
  • Giáo sư trao đổi: Đại học Honam, Hàn Quốc
  • Phó viện trưởng, Cán bộ cơ hữu: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH)

Các môn giảng dạy: Tiếng Hàn tổng quát, luyện thi TOPIK, tiếng Hàn giao tiếp

 

Giảng viên khác