Thầy Nguyễn Thành Trung

TS. Nguyễn Thành Trung

Giảng viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) ĐH KHXH&NV
  • Các môn giảng dạy: Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOEIC, Luyện thi IELTS

Giảng viên khác